Informatie

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de VRAA staat open voor diegenen die zijn ingeschreven als advocaat in het arrondissement Rotterdam en tenminste vijf jaar de praktijk als advocaat hier te lande hebben uitgeoefend en tenminste 1/3 van de normale volle werkweek zich in de uitoefening van de praktijk als advocaat bezig houden met het arbeidsrecht en dat ook tenminste reeds het laatste jaar voor hun toetreding hebben gedaan.

Om u elektronisch aan te melden als lid: klik hier
Door middel van het invullen en verzenden van de gegevens gaat u akkoord met de voorwaarden voor het lidmaatschap, zoals hierboven omschreven.

Aanmelding per post of fax is ook mogelijk. U kunt het aanmeldingsformulier downloaden en ingevuld en ondertekend per post, fax of e-mail verzenden naar het in de aanhef van het formulier vermelde adres van het secretariaat.

Aspirant-lidmaatschap

Voor diegenen die nog niet voldoen aan bovenstaande eisen, bestaat de mogelijkheid om zich op voordracht van iemand die wel lid is van de VRAA, aan te melden als aspirant-lid. Om daarvoor in aanmerking te komen dient het aspirant-lid als advocaat ingeschreven te zijn in het arrondissement Rotterdam, in het bezit te zijn van de stageverklaring of het diploma van een erkende universitaire masteropleiding arbeidsrecht dan wel erkende universitaire combinatie masteropleiding van arbeids- en ondernemingsrecht, en voor meer dan een derde deel van de normale volle werkweek zich in de uitoefening van de praktijk als advocaat bezig te houden met het arbeidsrecht.

Voor inschrijving als aspirant-lid: klik hier.
Door middel van het invullen en verzenden van de gegevens gaat u akkoord met de voorwaarden voor het aspirant-lidmaatschap, zoals hierboven omschreven. Let op dat u ook de gegevens invult van degene door wie u wordt voorgedragen.

Aanmelding per post of fax is ook mogelijk. U kunt het aanmeldingsformulier voor aspirant-lid downloaden en ingevuld en ondertekend per post, fax of e-mail verzenden naar het in de aanhef van het formulier vermelde adres van het secretariaat.

Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar info@vraa.nl

De contributie bedraagt €150,- per jaar.


De statuten van de vereniging zijn hier in te zien.