EUR

Master Arbeidsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam
​​​​​​​

In september 2009 is aan de rechtenfaculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) een nieuwe master opleiding geïntroduceerd: de Master Arbeidsrecht. De opleiding is kleinschalig (maximaal 25 studenten per jaar) en staat alleen open voor specifiek daarvoor geselecteerde studenten. Aan het einde van de opleiding worden de studenten in staat gesteld door middel van een stage kennis te maken met de arbeidsrechtpraktijk.

Met ingang van september 2011 wordt er ook op exclusieve basis door de Master Arbeidsrecht samengewerkt met “official partners” om samen met hen een duurzaam onderwijsprogramma vorm te geven waarin de master studenten in een vroeg stadium kunnen kennis maken met partnerkantoren en de kennisuitwisseling tussen praktijk en universiteit kan worden geoptimaliseerd.

Leden van de VRAA die belangstelling hebben voor deelname aan het Masterproject of daarover nadere informatie wensen te ontvangen, kunnen zich wenden tot mr dr. A.R. Houweling (r.houweling@frg.eur.nl), hoogleraar sectie Arbeidsrecht EUR (Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Capgroep Privaatrecht).