Knowhow

Knowhow
​​​​​​​
Signaleringen

Ter verwezenlijking van haar doelstelling (bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de beoefening van de advocatuur op het gebied van het arbeidsrecht) worden door de VRAA niet enkel zeer interessante en actuele lezingen georganiseerd; leden van de VRAA ontvangen daarnaast zeer regelmatig (8 a 10 keer per jaar) updates van alle relevante wetgevingsontwikkelingen op arbeidsrechtelijk gebied.

Deze updates worden samengesteld door mw mr C.S. Kehrer-Bot en onder de productnaam “Signaleringen” per e-mail onder de leden verspreid.

Door de Signaleringen van mr Kehrer-Bot worden leden van de VRAA constant op de hoogte gehouden van actuele wetgevingsontwikkelingen en kunnen zij deze in een vroeg stadium in hun praktijkvoering betrekken.