Vereniging Rotterdamse Arbeidsrechtadvocaten

De Vereniging van Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten (“VRAA”) is in 1990 opgericht en was daarmee de eerste regionale specialistenvereniging op het gebied van arbeidsrecht.

De VRAA heeft een dubbele doelstelling: het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de beoefening van de advocatuur op het gebied van het arbeidsrecht en het onderhouden en bevorderen van de goede betrekkingen tussen de arbeidsrecht advocaten onderling.

Met grote regelmaat organiseert de VRAA voor haar leden bijeenkomsten waarin door bijvoorbeeld kantonrechters, wetenschappers en advocaten lezingen worden gegeven over arbeidsrechtelijke actualiteiten of andere inhoudelijke arbeidsrechtelijke onderwerpen, al dan niet gevolgd door, of onderbroken voor, inhoudelijke discussies. Sinds de VRAA in 1996 door de NOVA is erkend als onderwijsinstelling worden voor het bijwonen van deze inhoudelijke bijeenkomsten punten toegekend in het kader van de Permanente Opleiding. Aan het bijwonen van deze lezingen zijn geen kosten verbonden.

De lezingen gaan altijd gepaard met een borrel, waarmee de gelegenheid bestaat om ook onderling ervaringen uit te wisselen en persoonlijke contacten te verstevigen.

De VRAA telt inmiddels meer dan 200 leden en heeft in 2015 haar vijfde lustrum gevierd.

Nieuws

Aanstaande lezingen

Geen aanstaande evenementen