Jurisprudentie 2022 (Scholtenslezing)

Over dit evenement

Categorie
Lezingen
Datum en tijd
30 mrt. 2023 15:00 - 18:30
Locatie
Loyens & Loeff

Jurisprudentie 2022 (Scholtenslezing)

S e c r e t a r i a a t :

Mr M. van Winden-Spaans

Wilhelminakade 1

3072 AP  ROTTERDAM

Tel.  088 2535000

email: info@vraa.nl

 

Rotterdam, 27 februari 2023

 

Amica, amice,

 

Hierbij deel ik u mede dat de eerstvolgende lezing van de Vereniging zal plaatsvinden op

donderdag 30 maart 2023 van 15:00 uur tot 18:30 uur

De lezing wordt gegeven door prof. mr. dr. A.R. Houweling met als onderwerp "Jurisprudentie 2022(dit betreft de Scholtenslezing).

Plaats van handeling: het kantoor van Loyens & Loeff aan de Blaak 31 te Rotterdam.

Bij deelname ontvangt u 3 opleidingspunten.

Om in aanmerking te komen voor de verplichte opleidingspunten, hanteert de Orde een streng regime. Dat betekent dat bij aanvang van de lezing en na afloop de presentielijst moet worden getekend[1]. Leden die niet de volledige duur van de lezing aanwezig zijn geweest krijgen slechts pro rata punten toegekend. Leden die minder dan 1 uur aanwezig zijn geweest en/óf de presentielijsten niet volledig hebben getekend krijgen géén punten.

U wordt verzocht op tijd aanwezig te zijn. Zoals bekend hanteert het bestuur een duidelijk regime voor telaatkomers:

  • Op het moment dat de lezing begint gaat de deur dicht.
  • Zij die te laat zijn, worden na 15 minuten als groep binnengelaten om het storen van de spreker en de deelnemers zoveel mogelijk te beperken.

U kunt zich voor de lezing uitsluitend via de website van de VRAA aanmelden (https://www.vraa.nl/lezingen/evenementen). Let op, voor aanmelding is het noodzakelijk dat u zich op de website heeft geregistreerd (zie e-mail van 24 mei 2022).  Aanmelding voor de lezing zonder registratie op de website is niet mogelijk.

In verband met de verdere afstemming met Loyens & Loeff, verzoeken wij u vriendelijk om niet later dan maandag 27 maart 2023 aan te melden.

Wij kijken er naar uit om elkaar weer te ontmoeten op 30 maart a.s.

Met vriendelijke groet,

Mariëlle van Winden - Spaans

Secretaris                                                                                                                                                                                  

De Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling. In verband hiermee kan de Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten uw naam en adresgegevens aan een door de Nederlandse Orde van Advocaten ingeschakeld onafhankelijk onderzoeksbureau verstrekken. Het onderzoeksbureau kan u benaderen met vragen over de kwaliteit van de gevolgde cursus. Na het onderzoek worden uw gegevens door het onderzoeksbureau vernietigd. U kunt tegen de verstrekking van uw gegevens bezwaar maken bij de Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten.

 

 

 


[1] Het bestuur werkt aan een oplossing om uw aanwezigheid door middel van een QR-code te registreren. Indien en zolang een dergelijke oplossing nog niet is gerealiseerd zal noodgedwongen nog gebruik moeten worden gemaakt van de papieren presentielijsten.