VRAA ALV

Over dit evenement

Categorie
Lezingen
Datum en tijd
13 jun. 2024 15:15 - 21:30
Locatie
De Maas

VRAA ALV

Amica, amice,

Op 13 juni 2024 is het weer zover.

De jaarlijkse ALV VRAA met ook ditmaal weer een mooi programma waarin we onze leden eerst meenemen in de wereld van de functiewaardering en daarna voor het tweede jaar op rij een podium bieden aan de beste scriptanten van de Master Arbeidsrecht. Bij het middagprogramma en de borrel zullen in verband met dat laatste de Masterstudenten aan de EUR ook weer aanwezig zijn.

Uiteraard ook dit jaar weer op de vertrouwde locatie bij de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging “De Maas” aan de Veerdam 1 te Rotterdam.

Programma

Het programma is als volgt:

15.15 uur - 15.45: Ontvangst

15.45 uur - 16.00: ALV
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 29 juni 2023, het jaarverslag 2023/2024 en het financieel verslag 2023/2024 en de agenda worden nog nagezonden.

16.00 uur - 17.00: Lezing door Rita Ekkelenkamp. Zij neemt u mee in de wereld van Functiewaardering. Wat is eigenlijk functiewaardering, welke methodes zijn er zoal en hoe verschillen die onderling? Hoe zet je dit in bij scale ups?

Zijn er alternatieven voor functiewaardering en wat zijn eventuele voor- en nadelen daarvan. Daarnaast staat zij stil bij vragen als: waarvoor gebruik je functiewaardering, zou je zonder kunnen, hoe zet je het in t.b.v. reorganisatie, talentdevelopment, afspiegeling, beloning en performance management. Zij staat stil bij de ontwikkelingen en trends in dit vakgebied. Uiteraard komt ook de rol van de OR aan bod.

Rita is consultant organisatie bij BexerHamstra en werkte daarvoor 15 jaar bij KornFerry/HayGroup, bekend van de Haymethode.

17.00 uur - 17.15 uur: Pauze

17.15 uur - 18.15 uur: Sectie bijeenkomst XXS. Vier Masterstudenten aan de EUR houden een korte presentatie over hun, door docenten en het VRAA-bestuur geselecteerde, scriptie waarop door de VRAA leden een winnaar van de jaarlijkse scriptieprijs (EUR 500,-- en vooral eeuwige roem) wordt bepaald. 

18.15 uur - 19.15 uur: Borrel

Vanaf 19.15 uur: Diner (enkel voor leden en sprekers waaronder de vier genomineerde studenten)  

Bij deelname ontvangt u 2 opleidingspunten.

Om in aanmerking te komen voor de verplichte opleidingspunten, hanteert de Orde een streng regime.

Dat betekent dat bij aanvang van de lezing en na afloop de presentielijst moet worden getekend. Leden die niet de volledige duur van de lezing aanwezig zijn geweest krijgen in plaats van 2 punten slechts 1 punt. Leden die minder dan 1 uur aanwezig zijn geweest of de presentielijsten niet volledig hebben getekend krijgen géén punten. U wordt verzocht stipt op tijd aanwezig te zijn. Niet alleen vanwege de punten, maar ook omdat later binnenlopen storend is voor de spreker en aanwezige toehoorders.

Het bestuur hanteert een streng regime voor telaatkomers. Op het moment dat de lezing begint, gaat de deur dicht. Zij die te laat zijn, worden na 15 minuten als groep binnengelaten om het storen van de spreker en de deelnemers zoveel mogelijk te beperken.

Eigen bijdrage diner

Zoals gebruikelijk wordt er voor deelname aan het diner van u een eigen bijdrage gevraagd van EUR 50,00 per persoon. Ook de leden die zich voor het diner hebben opgegeven, en zich niet uiterlijk 6 juni 2024 hebben afgemeld, zullen deze bijdrage in de kosten van het diner moeten betalen.

Graag verneem ik uiterlijk 6 juni 2024 via de website of u aanwezig zult zijn bij de ALV, de lezing en/of het diner.

U kunt zich voor de ALV, lezing en het diner uitsluitend via de website van de VRAA aanmelden (https://www.vraa.nl/lezingen/evenementen). Let op, voor aanmelding is het noodzakelijk dat u zich op de website heeft geregistreerd (zie e-mail van 24 mei 2022).  Aanmelding voor de lezing zonder registratie op de website is niet mogelijk.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

Pieter van den Brink

Voorzitter