Scroll To Top
Lezing van de Vereniging van Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten

Contactgegevens
T 078 - 633 1111
F 078 - 613 0171
info@vraa.nl

Lezingen & presentaties

De VRAA organiseert voor haar leden op regelmatige basis vakinhoudelijke bijeenkomsten en lezingen door gespecialiseerde arbeidsrecht-kenners en -beoefenaars. Daarmee wil de VRAA een bijdrage leveren aan het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening door de arbeidsrecht advocaat. De bijeenkomsten vinden in de regel plaats aan het eind van de middag en het inhoudelijke deel van deze bijeenkomsten beslaat meestal twee uur. De leden worden tijdig per e-mail op de hoogte gesteld van - en uitgenodigd voor - deze lezingen.

Aan het bijwonen van de bijeenkomsten zijn punten in het kader van de Permanente Opleiding verbonden. Voor het reglement klik hier.

Agenda

14 september 2017 - van 16.30 uur tot 19.00 uur

De lezing wordt gegeven door mr. dr. J.H. Even.

Onderwerp: “Capita selecta, EU arbeidsrecht, laatste ontwikkelingen en HvJ uitspraken”. 
Locatie: het kantoor van Ploum Lodder Princen aan de Blaak 28 te (3011 TA) Rotterdam.

Bij deelname ontvangt u 2 opleidingspunten.

Om in aanmerking te komen voor de verplichte opleidingspunten, hanteert de Orde een streng regime.
Dat betekent dat bij aanvang van de lezing en na afloop de presentielijst moet worden getekend. Leden die niet de volledige duur van de lezing aanwezig zijn geweest krijgen in plaats van 2 punten slechts 1 punt. Leden die minder dan 1 uur aanwezig zijn geweest of de presentielijsten niet volledig hebben getekend krijgen géén punten. U wordt verzocht stipt op tijd aanwezig te zijn.
Zoals bekend hanteert het bestuur een streng regime voor telaatkomers. Op het moment dat de lezing begint gaat de deur dicht. Zij die te laat zijn, worden na 15 minuten als groep binnengelaten om het storen van de spreker en de deelnemers zoveel mogelijk te beperken. 

Graag verneem ik uiterlijk 31 augustus 2017 of u aanwezig zult zijn bij bovengenoemde lezing. 

Daarbij de kanttekening dat deelname in verband met de beschikbare ruimte beperkt is tot maximaal 60 leden van de VRAA, die in volgorde van aanmelding worden geplaatst.

26 oktober 2017

Lezing door mr. J. Meijer over Actualiteiten UWV
Locatie: AKD

14 december 2017

Lezing door een nog te bepalen spreker over een nog te bepalen onderwerp 
Locatie: NautaDutilh

 

Archief

Het streven van de Vereniging is erop gericht om, waar mogelijk, cursusmateriaal en presentaties na de lezing op de website te publiceren.

Lezing door prof. mr. E. Verhulp over “Actualiteiten WWZ"

Presentatie Prof. mr. S.F. Sagel december 2015
Hoge raad herziet stakingsrecht - de praktische consequenties

Aanmelden lezing VRAA